Uurtarief

Het basisuurtarief is € 200,-- exclusief BTW per uur. Bijkomende kosten (bijvoorbeeld griffierecht of opvragen uittreksels) worden doorberekend.
gefinancierde rechtsbijstand

Wanneer u onder een bepaalde inkomens- en vermogensgrens valt, kunt u gebruik maken van gefinancieerde rechtsbijstand.

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u zien of u recht heeft op een toevoeging. Uw advocaat zal de aanvraag voor een toevoeging regelen. Er is wel een eigen bijdrage verschuldigd.

Indien uw voorlopige hechtenis is bevolen kunt u altijd gebruik maken van gefinancierde rechtsbijstand. Wanneer u gedetineerd bent, bent u geen eigen bijdrage verschuldigd.